Articles

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

Carta Fungsi Jabatan Kejuruteraan Mekanikal | Senarai Penasihat Akademik JKM Sesi Disember 2018
Senarai pensyarah/ pegawai | Peluang kerjaya Pelajar |
Laporan Aktiviti Pencapaian JKM 2014 | Laporan Aktiviti Pencapaian JKM 2013
| Laporan Aktiviti Pencapaian JKM 2015 | Laporan Aktiviti Pencapaian JKM 2016

Perancangan Takwim JKM 2017  | Buletin JKM | Penerbitan JKM

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM) merupakan antara jabatan kejuruteraan yang menjadi tulang belakang dalam menyokong dan merealisasikan misi dan visi Politeknik. Setakat Sesi Jun 2012, jabatan ini telah beroperasi dengan jumlah tenaga pengajar seramai 56 orang yang terdiri daripada pelbagai latar belakang akademik dan kemahiran dan di bantu oleh seorang pembantu makmal.

JKM menawarkan tiga program kejuruteraan iaitu:
(a)Diploma Kejuruteraan Mekanikal (DKM)
(b)Diploma Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan (DTP)
(c)Diploma Kejuruteraan Mekatronik (DEM)

Brosur Program : 1 | 2

Bagi memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran, JKM dilengkapi dengan 27 kemudahan bilik pengajian sebagai medan penyebaran ilmu. Di samping itu, JKM juga mempunyai 4 kemudahan bengkel serta 14 kemudahan makmal yang berfungsi sebagai ruang bagi pelajar mempelajari dan mengasah kemahiran dan juga bagi mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di dalam bilik pengajian.