Articles

PERATURAN PELAJAR POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA

1. Pelajar
a)Pelajar ialah individu yang mendaftar dengan politeknik untuk mengikuti Program Pengajian yang ditawarkan setelah membayar yuran 

  pengajian dan mendaftar kursus.

2. Status Pelajar Politeknik

a) Status pelajar politeknik tertakluk kepada syarat-syarat berikut :-
 i) Mendaftar sebagai pelajar politeknik untuk mengikuti Program Pengajian yang ditawarkan pada tarikh yang ditetapkan, (22 MEI 2017 – 9 

    JUN 2017)

ii) Menjelaskan yuran pengajian tidak lewat dari tarikh yang ditetapkan, dan (22 MEI 2017 - 9 jun 2017)
iii) Mendaftar kursus seperti yang ditetapkan oleh jabatan akademik untuk semester berkenaan dalam tempoh yang ditetapkan. (22 MEI 

    2017 – 9 JUN 2017)
 
3.Gugur status sebagai Pelajar Politeknik
a)Pelajar akan digugurkan status sebagai Pelajar Politeknik sekiranya GAGAL mematuhi Perkara 2(a) dan akan dikenakan tindakan, DIBERHENTIKAN PENGAJIAN DARI POLITEKNIK KOTA KINABALU.

*Tarikh pertemuan dengan Penasihat Akademik ialah dari 7 JUN 2017 hingga 9 JUN 2017