Unit Pentadbiran diketuai oleh Pn Zainab Bt Othman selaku Pengarah Politeknik Kota Kinabalu dan dibantu oleh Pn Norhanom Bt Awang selaku Timbalan Pengarah Akademik dan En Mohd Sahran @ Awang bin Mohidin selaku Timbalan Pengarah Sokongan Akademik. Unit Pentadbiran melaksanakan semua urusan Perkhidmatan dan Perjawatan, Pentadbiran Am dan Kewangan.