LOGO BAHARU POLITEKNIK

 

 

KETERANGAN LOGO

4 bucu mewakili teras yang terkandung dalam Halatuju Transformasi Politeknik dan juga 4 komponen utama dalam TVET iaitu Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional. Arah lengkungan ke atas melambangkan peningkatan kemahiran dan tahap kebolehpasaran pelajar serta peranan politeknik sebagai peneraju TVET. Font yang digunakan bagi POLITEKNIK adalah Dodge Font yang berkonsep futuristik melambangkan kesediaan JPP dalam memandu organisasi ke arah kemajuan teknologi global. Font MALAYSIA menggunakan font Abeatby Kai bagi memperlihatkan elemen kemodenan. Cambria Bold pula digunakan bagi perkataan yang mewakili nama-nama politeknik yang ada. Rupa huruf jenis Serif yang lebih formal digunakan bagi memperlihatkan kesungguhan politeknik dalam melahirkan graduan berkualiti dan berdaya saing. Warna merah melambangkan keberanian dan kegagahan. Warna hitam pula mewakili aspek profesionalisme.

 

 Kod Warna  
   Pantone 1797 C     
 
      Pantone Black C