PROGRAM DITAWARKAN DI PKK:

Jabatan Kejuruteraan Awam (JKA)
1. Diploma Kejuruteraan Awam
2. Diploma Teknologi Berasaskan Kayu
3. Diploma Ukur Bahan

Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE)
1. Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
2. Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
3. Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM)
1. Diploma Kejuruteraan Mekanikal

2. Diploma Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan
3. Diploma Kejuruteraan Mekatronik

Jabatan Perdagangan (JP)
1. Diploma Akauntansi
2. Diploma Pemasaran
3. Diploma Pengurusan Logistik Dan Rantaian Bekalan
4. Pra Diploma Perdagangan

Jabatan Matematik, Sains & Komputer (JMSK)
1. Pra Diploma Sains

Jabatan Pelancongan Dan Hospitaliti (JPH)
1. Diploma Pengurusan Hotel
2. Diploma Pengurusan Resort
3. Sijil Kemahiran Hotel Dan Katering

SENARAI PENUH PROGRAM & SYARAT KEMASUKAN

BROSUR
Program Di PKK                       : 1 | 2
Politeknik Premier                    : 1 | 2
Politeknik Konvensional / Metro : 1 | 2