Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk enkripsi data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.


Keselamatan Stor
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Dasar Keselamatan ICT PKK :
Secara umumnya dasar keselamatan ICT  Politeknik Kota Kinabalu adalah berdasarkan  kepada pekeliling yang dikeluarkan oleh pihak MAMPU.