INTRANET

INTERNET

1. Sistem Online Helpdesk (OHP)
2. Online Public Access Catalog (OPAC)
3
. MyBooking
4. eBorang

 

 

1. Sistem Pengurusan Maklumat Politeknik (SPMP)
2. Sistem e-Graduan 1L5G
3. e-Mel PKK
4. Portal E-Learning Politeknik CIDOS
5. HRMIS (Internet explorer 7 & ke atas sahaja)
6. e-SIS
7. Sistem Pemantuan Pengurusan Aset (SPA)

SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT POLITEKNIK (SPMP)

Bantuan kepada pelajar :
Ts. Md Syadiqin Bin Awg Adi @ Jumaat

Jawatan : Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 088-401826 (ext : 126)

Bantuan Kepada Staf:
Suzana Binti Albaik

Jawatan : Pen. Pegawai Teknologi Maklumat F29
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 088-401921 (ext : 621)

 

PORTAL E-LEARNING POLITEKNIK (CIDOS)

1) Mona Sahafiri Binti Abjad
Jawatan : Pegawai Teknologi Maklumat F44
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel :088-401800 (ext : 624)

2) Ts. Shamsiah Bt Salamat
Jawatan : Pensyarah JKE DH44
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 088-401800 ( ext : 323)

 

MyBOOKING
Suzana Binti Albaik
Jawatan : Pen. Pegawai Teknologi Maklumat F29
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 088-401921 (ext : 621)


eBORANG
Robert Bin Sikin
Jawatan : Pen. Pegawai Teknologi Maklumat FA29
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 088-401921 (ext : 621)

SISTEM ONLINE HELPDESK (OHP)
Julin Binti Ajim
Jawatan : Juruteknik Komputer FT22
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 088-401921 (ext : 621)