Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, komen, cadangan atau aduan? Sila gunakan borang Maklum Balas Kami dan maklumbalas sewajarnya akan diberikan kepada anda. Ruangan maklumbalas ini disediakan bagi komen/cadangan/pertanyaan untuk perkhidmatan portal ini sahaja.

Maklumbalas akan diberikan dalam masa TIGA (3) hari bekerja oleh pegawai yang bertanggungjawab.

Untuk aduan/komen/cadangan/pertanyaan mengenai perkhidmatan yang lain, sila klik kepada Sistem Maklumbalas Pelanggan PKK [e-Aduan PKK ].
Kami tidak akan melayan aduan/komen/cadangan/pertanyaan mengenai perkhidmatan lain.

Sila pastikan semua maklumat diisi dengan lengkap dan tepat untuk memudahkan maklumbalas daripada kami. Ruangan bertanda ( * ) adalah wajib diisi.


Powered by ChronoContact - Copyright (c) 2012 ChronoEngine.com