Kemudahan wifi PKK

Untuk makluman, PKK telah memperluaskan kemudahan akses internet WIFI di beberapa lokasi sekitar kampus PKK untuk kegunaan para pelajar seperti berikut :

Jabatan Kejuruteraan Elektrik  

SSID = PKK-HOTSPOT-JKE1

SSID = PKK-HOTSPOT-JKE2

SSID = PKK-HOTSPOT-ICT1

SSID = PKK-HOTSPOT-ICT2  

Jabatan Kejuruteraan Awam

SSID = PKK-HOTSPOT-JKA1

SSID = PKK-HOTSPOT-JKA2

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

SSID = PKK-HOTSPOT-JKM1

SSID = PKK-HOTSPOT-JKM2

Bangunan CORE A                    

SSID = PKK-HOTSPOT-LIB2

SSID = PKK-HOTSPOT-LIB3

SSID = PKK-HOTSPOT-LIB4

SSID = PKK-HOTSPOT-UKK

SSID = PKK-HOTSPOT-HEP

 

SSID = PKK-HOTSPOT-21

 

SSID = PKK-HOTSPOT-22

 

Blok Bangunan ULPL                   

 

SSID = PKK-HOTSPOT-ULPL1

 

SSID = PKK-HOTSPOT-ULPL2

 

SSID = PKK-HOTSPOT-ULPL3

 

SSID = PKK-HOTSPOT-ULPL4

 

 

 

Untuk tujuan login, pelajar hanya perlu memasukkan akaun seperti berikut:

Username : No. I/C

Password  : No. Kad Matrik

 

Untuk pelawat yang memerlukan kemudahan wifi perlulah menghubungi Unit ICT di talian: 088-401982/ 401800 (ext:622/624)