Kemudahan wifi PKK

Untuk makluman, PKK telah memperluaskan kemudahan akses internet WIFI di beberapa lokasi sekitar kampus PKK untuk kegunaan para pelajar seperti berikut :

Jabatan Kejuruteraan Elektrik  

SSID = PKK-HOTSPOT-JKE1

SSID = PKK-HOTSPOT-JKE2

SSID = PKK-HOTSPOT-ICT1

SSID = PKK-HOTSPOT-ICT2  

Jabatan Kejuruteraan Awam

SSID = PKK-HOTSPOT-JKA2

SSID = PKK-HOTSPOT-JKA3

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

SSID = PKK-HOTSPOT-JKM1

SSID = PKK-HOTSPOT-JKM2

Bangunan CORE A                    

SSID = PKK-HOTSPOT-LIB2

SSID = PKK-HOTSPOT-LIB3

SSID = PKK-HOTSPOT-LIB4

SSID = PKK-HOTSPOT-UKK1

SSIDPKK-HOTSPOT-UKK2

SSID = PKK-HOTSPOT-HEP

SSID = PKK-HOTSPOT-UIDM1

SSID = PKK-HOTSPOT-UIDM2

Blok Bangunan ULPL              

SSID = PKK-HOTSPOT-ULPL2 

SSID = PKK-HOTSPOT-ULPL3 

SSID = PKK-HOTSPOT-ULPL4

SSIDPKK-HOTSPOT-ULPL5

SSID = PKK-HOTSPOT-ULPL6

 

CARA AKSES : 

PELAJAR POLITEKNIK KOTA KINABALU

KATA NAMA : NO. KAD PENGENALAN (Cth: 800402125021)

KATA LALUAN : NO. KAD MATRIK (Cth : 07DKA11F1010) HURUF BESAR

 

STAF POLITEKNIK KOTA KINABALU

KATA NAMA : NO. KAD PENGENALAN (Cth: 800402125021) 

KATA LALUAN : NO. KAD MATRIK (Cth : 800402125021)

  

HELPDESK TALIAN : 088-401800 EXT 622/624

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT, ARAS 1, BANGUNAN JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

POLITEKNIK KOTA KINABALU