E-Bidding

Iklan E-Bidding

NOTIS SEBUTHARGA

PERIHAL SEBUTHARGA


Sebutharga Kontrak Bagi Perkhidmatan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Servis Berkala Sebelas (11) Buah Kenderaan Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Di Politeknik Kota Kinabalu

- TUTUP -

KEPUTUSAN SEBUTHARGA

SYARIKAT YANG DITAWARKAN

Perkhidmatan Pembasmian Serangga Perosak di Politeknik Kota Kinabalu.

PKK/PENT/01/2014

SAUJANA ENVIROMENTAL