Unit Komunikasi Korporat (UKK)

Name Position Phone
Siti Mariam Aziz Rashid Ketua Unit 088-401989 (889)
Mohd. Ramli bin Nawia Pegawai Perhubungan 088-401 987 (887)
Dayang Marwanie Binti Ahmad Pegawai Khidmat Pelanggan 088-401984 (884)
Phinetha Jane Andrew Pegawai Khidmat Pelanggan 088-401800