Pengenalan

PENGENALAN
Unit Penyelidikan dan Inovasi (UPIK) telah ditubuhkan di Politeknik Kota Kinabalu pada tahun 2009. Ia diwujudkan bagi memperkasa budaya penyelidikan dan inovasi di kalangan pensyarah dan staf Politeknik. Unit ini juga berperanan sebagai pusat utama penyelarasan semua aktiviti penyelidikan dan inovasi dan komersialan di Politeknik Kota Kinabalu.
 
FUNGSI UNIT PENYELIDIKAN, INOVASI & KOMERSIALAN PKK 2016
*      Menggalakkan budaya penyelidikan dan inovasi di PKK.
*      Menyediakan ruang dan peluang bagi staf PKK untuk membentang dan menerbitkan kertas kerja penyelidikan dan inovasi dengan
   penganjuran seminar.
*      Memudahcara proses permohonan geran penyelidikan FRGS dan PRGS.
*      Menggalakkan pembentukan kumpulan KIK (Kumpulan Inovatif dan kreatif) di PKK.
*      Menggerakkan kajian keperluan PNA bagi setiap program akademik di PKK.
*      Memastikan KPI yang berkaitan penyelidikan dan inovasi di PKK dipenuhi melalui Polypmo.
*      Menerbitkan dokumentasi bagi penyelidikan dan inovasi di PKK.
*      Memudahcara dan menguruskan proses permohonan harta intelek bagi produk yang mempunyai nilai komersial.
 

CARTA ORGANISASI
UNIT PENYELIDIKAN, INOVASI & KOMERSIaLAN
POLITEKNIK KOTA KINABALU

Direktori Staf

NAMA

JAWATAN

E-MEL

NO. TELEFON (EXT)

Dr. Chong Fung Yen @ Azilina Chong

 

Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi & Komersialan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401800 (611)


Wong Wei Ming

 

Setiausaha UPIK / Penerbitan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401868 (415)

Babby Freskayani @ Izyani Binti Kaliwon

Pengerusi
Biro Penyelidikan & Geran

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401822 (213)

Rackford Bong

 

Penyelaras Penyelidikan/FRGS & PRGS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401827 (223)

Mohd Nizar Bin Mardan

Penyelaras Penyelidikan/FRGS & PRGS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401822 (213)

Melvin Mojikon

Penyelaras PPRN
(Zon Borneo)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401800 (608)

Hazriesyam Amir Bin Mustapha

Penyelaras PPRN
(Zon Semenanjung)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401827 (223)

Mohd Ismi Aswaly Hanimi

Pengerusi Inovasi dan IGEM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401836 (314)

Dr Esther Jawing

Ketua KIK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401948 (860)

Renny Joseph

 

Penyelaras Inovasi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401909 (234)

Muzaffar Bin Mohd Sidin

 

Penyelaras KIK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-493623

Mohd Hafiz Bin Ali

Penyelaras Komersialan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401800 (415)

Muhamad Haziq Bin Abd Manap

Penyelaras KIK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401800 (412)

Koo Kean Eng

 

Pengerusi Biro PNA, PES, PolyPMO dan Polyrate (4P) / Penyelaras PolyPMO dan Polyrate

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401800 (310)

Syarifah Hanum Binti Ali

 

Penyelaras PNA / Penyelaras Kajian Kepuasan Majikan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401800 (611)

Oswella William

 

Penyelaras PES

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401870 (617)

Kamiliah @ Kamaliah Binti Sulimat

 

Pengerusi Biro Bank Data & Dokumentasi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401867 (614)

Irene Tiurma Siagian

 

Penyelaras Dokumentasi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401800 (611)

Dollite Anthony Kingan

 

Penyelaras Dokumentasi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401898 (323)

Siti Nazura Binti Senan

 

Penyelaras Dokumentasi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401860 (801)

Harnida Binti Tukiman

Penyelaras Web Master

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

088-401822 (213)

 

Pautan Laman Web UPI