Senarai Statistik Perkhidmatan Atas Talian

 

BIL

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN

STATISTIK PENGGUNAAN TAHUN 2017

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

1

Aduan Pelanggan

 1   3
 6  1

 

 

2

Online Helpdesk PKK ICT

   2  1    9  6 16    

 

 

 

3

Online Heldesk PKK UPP

 

 

 6

 

 

 

 

 

 21

 

 9